Kulturno društvo Svoboda

 

Zgodovina društva: Septembra 1948, na pobudo takratnih vaških dijakov in študentov iz Deskel, je bilo ustanovljeno Kulturno umetniško društvo Ivan Cankar. 1952. leta se je preimenovalo v Delavsko prosvetno društvo Svoboda Anhovo. 1959. leta je društvo dobilo v upravljanje Delavski dom v Desklah, ki je bil zgrajen s prostovoljnim – udarniškim delom in finančno pomočjo Salonita Anhovo. Postal je ter ostal center kulturnega življenja v krajevni skupnosti in občini nasploh.

Številne spremembe niso vplivale na delo članov in sekcij. Od ustanovitve dalje se je delalo na prostovoljni, ljubiteljski dejavnosti in tako je ostalo vse do danes.

S sprejetjem novega Zakona o društvih leta 1995 se je Delavsko prosvetno društvo Svoboda Anhovo preimenovalo v Kulturno društvo Svoboda Deskle.

Leta 1997 je bil kulturni hram predan v lastništvo Občine Kanal ob Soči in z njeno finančno pomočjo je dobil novo zunanjo in notranjo podobo (obnovljena dvorana ima 230 sedežev). Preimenovali smo ga v Kulturni dom Deskle.

Osnovni namen društva je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in z izobraževanjem, s posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot ter poglobljeno spoznavanje domače in tuje ljubiteljske ustvarjalnosti.

V društvu delujejo naslednje sekcije:

Društvo vsako leto februarja prireja tradicionalni TEDEN KULTURE V DESKLAH, letos je bil že 46. po vrsti, ki ponuja ob slovenskem kulturnem prazniku vsem ljubiteljem kulture dogodke z različnih področij (gledališkega, glasbenega, plesnega, likovnega, fotografskega, …).

V sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica in Občino Kanal ob Soči društvo že dve desetletji organizira POLŽKOV ABONMA, namenjen predšolskim in šolskim otrokom iz Deskel in Kanala.

Osmo leto zapored organiziramo gledališki abonma, ki je prav nekaj posebnega. Na našem odru se predstavljajo gledališča iz vse Slovenije. Finančno nam pomaga Občina Kanal ob Soči, vse ostale aktivnosti pa opravijo člani upravnega odbora društva ljubiteljsko, to pomeni brezplačno.

Poleg tega so vrata našega kulturnega doma odprta različnim priložnostnim prireditvam. Na našem odru se odvijajo koncerti in revije pevskih zborov in pihalnih orkestrov, planinska in druga predavanja, jazz koncerti, v stekleni dvorani pa se večkrat na leto predstavijo različni ustvarjalci s področja likovne umetnosti, fotografije,…
V sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo, šolo in vrtcem redno obeležujejo tudi vse praznike in spominske dneve.

Prejeta priznanja:

  • Leta 1986 smo od Zveze kulturnih organizacij Slovenije prejeli odličje Svobode s srebrnim listom.
  • Leta 1999 priznanje Občine Kanal ob Soči.

Leta 2000 priznanje Krajevne skupnosti Anhovo – Deskle.

 

KD Deskle