Lovska družina Anhovo

Začetek združevanja lovcev v naši krajevni skupnosti sega v leto 1948, ko je osem navdušenih lovcev ustanovilo lovsko družino, dve leti kasneje pa so dobili dovoljenje za delovanje pod imenom Lovska družina Jelenk. V letu 1954 se je ta preimenovala v Lovsko družino Anhovo in z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Gorica dobila v upravljanje lovišče z novo določenimi mejami, ki v glavnem veljajo še danes. Takrat je bilo včlanjenih 20 lovcev. To število je postopoma raslo in danes šteje Lovska družina Anhovo 65 članov.

Ob ustanovitvi Lovska družina ni imela svojih prostorov, zato so seje in občni zbori potekali v Nibrantovi gostilni, nekaj let v prostorih Delavskega doma v Deskah, leta 1980 so v začasno uporabo dobili del upravne stavbe v opuščenem kamnolomu v Desklah, s požrtvovalnim in prostovoljnim delom lovcev, prispevkov posameznikov ter delovnih organizacij iz bližnje in daljne okolice pa so 21. septembra 1985 svečano predali svojemu namenu kočo na Paljevem, ki jo iz leta v leto dopolnjujejo s spremljajočimi prostori. Sodelovali so pri asfaltiranju ceste Plave – Paljevo, skrbijo za urejen dostop v vsakem vremenu, njena okolica pa je lahko za zgled marsikateri delovni organizaciji ali domačemu domu. Ob koči lahko posedimo na urejenih klopeh, uživamo v tišini pod drevesi in gledamo na bližnje zaselke in v dolino.

In kaj sploh dela lovska družina se sprašuje marsikateri od nas?

Lovska družina je organizacija občanov, ki se prostovoljno združujejo z namenom varstva, gojitve in lova divjadi ter upravljanja lovišča, izvaja aktivnost gospodarjenja in varovanja okolja, izobražuje lovce ter javnost obvešča o vseh pomembnih vprašanjih ohranjanja divjadi.
Njen delovanje pa mora biti v skladu s predpisi, določenimi v ustavi in zakonih, ki urejajo to področje. Da lahko Lovska družina Anhovo vse to uresničuje, se povezuje z drugimi lovskimi družinami v občini in izven nje in včlanjena je tudi v Lovsko zvezo Slovenije. Pobrateni so z Lovsko družino Kanal, Lovsko družino Paloma Sladki vrh in Lovsko družino Zemon pri Ilirski Bistrici, dobre odnose ima tudi z zamejskimi lovci, posebno z Lovsko družino San Giovanni ali Natizione.

V svoji 49-letni zgodovini je Lovska družina Anhovo dobro sodelovala s krajevno skupnostjo, njenimi prebivalci in z ostalimi društvi. Pred leti so nam pripravili lovsko razstavo, ki je zbudila zanimanje med šolsko mladino in prebivalstvom, kar nekaj let zapored so prav v tej dvorani priredili lovski ples s srečelovom in tako so tudi oni poskušali prispevati svoj delež k pestrosti življenja v naši krajevni skupnosti.

A kaj, ko je tudi zanje prišel čas, ko nič več ne bo tako kot je bilo. Z opuščanjem kmetijstva in izginjanja kmetijskih površin so se močno poslabšali življenjski pogoji za nekatero divjad, z opuščanjem čiščenja in sekanja gozdov pa so se življenjski pogoji za drugo divjad izboljšali in razširili. Zakonski predpisi pa lovce omejujejo pri odstranjevanju škodljivcev.