KS Anhovo – Deskle
 naslov:  Srebrničeva ulica 18, Deskle
 poštni predal:  21
 Pošta:  5210 Deskle
 matična št:  5020514
 identifikacijska št:  SI53391314
 TRR:  01244-6450805317