KS Anhovo-Deskle razpisuje donacijo za leto 2023.

V prilogi najdete ustrezno dokumentacijo in obrazec za prijavo na razpis.