PODATKI O KS

KS Anhovo – Deskle
naslov: Srebrničeva ulica 18, Deskle
poštni predal: 21
Pošta: 5210 Deskle

matična št: 5020514

identifikacijska št: SI53391314
TRR: 01244-6450805317

Pisarna KS
naslov: 
Ul. Talcev 6
tel: 05 395 30 53,  05 395 30 50
uradne ure: Torek od 9:00 do 11:00

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SESTAVLJAJO

Predsednik:

Podpredsednik:

 

Člani sveta:

 

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KANAL OB SOČI IZ NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI