PODATKI O KS

KS Anhovo – Deskle
naslov: Srebrničeva ulica 18, Deskle
poštni predal: 21
Pošta: 5210 Deskle

matična št: 5020514

identifikacijska št: SI53391314
TRR: 01244-6450805317

Pisarna KS
naslov: 
Ul. Talcev 6
tel: 05 395 30 53,  05 395 30 50
uradne ure: ponedeljek od 17.30 do 19 h

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SESTAVLJAJO

Predsednica: Petra Drnovšček

Podpredsednica: Ava Blazetič

Tajnica: Ingrid Kodelja

Člani sveta KS od 2023 do 2027:

Majda Nanut

Sara Mavrič Grebenjak

Petra Valantič Mišigoj

Jana Fabjančič

Luka Goljevšček

Andraž Filej

Viljem Ninin

Aleksander Boltar

Jože Valentinčič

Rajko Breščak

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KANAL OB SOČI IZ NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Mateja Sattler

Jan Močnik

Miha Čargo

Anastazija Bevčar

Anton Leskovar Bolterstein

Bor Zorzut