Krajevno skupnost sestavljajo kraji, razvrščeni po abecednem redu:

Anhovo
Deskle
Globno
Goljevica
Gorenje Polje
Kamenca
Ložice
Močila
Paljevo
Plave
Prilesje
Robidni Breg
Rodež
Vrtače
Zagomila
Zagora
Zamedveje