Iz doline Soče se skozi Ložice povzpnemo na planoto, kjer se razprostira vas Goljevica. Ime vasi verjetno izhaja iz besede golica, goličava, saj naj bi po ustnem izročilu vodili iz doline živino na pašo. Cesta, približno 3 kilometre, ki vodi do vasi, je strma in ozka in večinoma speljana po gozdu. Vas šteje 10 hišnih številk in glede na novogradnje upamo, da se bo vas še naprej razvijala.

Iz vasi je lep pogled na dolino Soče v Plavah, na hrib Jelenk, Prižnico ter Vodice in cerkvico v Paljevem.

goljevica-m

Izven naselja, na desni vzpetini – 392 m nadmorske višine – stoji cerkev sv. Volbenka , ki je bila posvečena okrog leta 1501. Znana je po poznogotskih freskah, ki se razprostirajo po celotni zadnji steni za oltarjem. Freske so nastale med letoma 1490 in 1500. Cerkev je razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik prve kategorije. Na sredi vasi pa je tudi kapelica, ki popotnika usmeri proti cerkvi ali pa še naprej po cesti do vasi Kamenca.

Skozi vas je speljana tudi romarska pot treh svetišč (Sveta Gora – Stara Gora – Marijino Celje), ki ima vsako leto več popotnikov – romarjev.