rodez-m

Rodež leži na poti iz Nove Gorice v Kanal.