Sv. Volbenk na Goljevicah

Iz doline Soče, mimo vasi Ložice,  se skozi gozd povzpnemo na planoto, kjer se razprostira vas Goljevica. Izven naselja, na desni vzpetini, na 392 m nadmorske višine, stoji stara cerkev,   posvečena Sv. Volbenku.

Znana je navedba, da je bila ta cerkev posvečena okrog leta 1501, sama arhitektura cerkve pa je še starejša in sega v 14. stoletje.
Ko zagledamo cerkev, najprej vidimo zvončnico z odprtima linama, kjer sta obešena dva zvonova. V cerkev  vstopimo skozi lopo ter skozi velik, zašiljen kamnit portal, ki ima v desni stranici vklesano letnico 1683.
Ladja je pravokotne oblike in ima odprto ostrešje. Tramovi slonijo na štirih kamnitih konzolah. Ob vhodu je na desni strani vgrajen kamnit kropilnik. Na levo steno je na podstavek postavljen lesen kip sv. Volbenka, ki pa je pred leti stal na glavnem oltarju. Najbolj pa nas pritegne poslikava zadnje stene. To so poznogotske kvalitetne freske, ki so nastale med letom 1490 in 1500.
Osrednje mesto na freskah pripada sedeči Materi Božji. V rokah drži vejico, z desnico pa otroka Jezusa, okrog Marije pa izhajajo žarki. Slikar je verjetno želel predstaviti Marijo kot zaščitnico pred nevarnostmi, predvsem pred kugo in turškimi napadi. Desno od Marije je slika zavetnika cerkve sv. Volbenka v škofovski obleki, s škofovsko palico in s cerkvico v desnici. Zraven je sv. Lenart, ki ga upodabljajo z razpetimi verigami v rokah  (reševal je jetnike). Desno od okna  sta upodobljena brata ribiča, apostola sv. Andrej in sv. Peter. Freske pa so  tudi v okenskih nišah – slika v levi okenski niši je bila v prvi svetovni vojni uničena, druga pa pripada sv. Sebastijanu, priprošnjiku zoper kužne bolezni.
Med prvo svetovno vojno, ko so bile v vasi porušene vse hiše, je bila poškodovana tudi cerkev. Obnavljati so jo pričeli leta 1924, blagoslovili pa 1935. leta v mesecu maju. Od takrat naprej se shod  Sv. Volbenka praznuje  v mesecu maju.  Kasneje, 1986. leta, sta bili ponovno obnovljeni  streha in fasada na cerkvi ter  zidano znamenje na sredi vasi. Na tem znamenju so upodobljene 4 freske, ki so obrnjene na vse štiri strani neba. Marija z Jezusom, ki je obrnjena  na jug, nadangel Mihael  se na severni strani bojuje z zmajem, na zahod gleda sv. Janez Krstnik, na vzhod  proti cerkvi pa oznanjevalca vere sv. Ciril in Metod. *(Vir: Bogdan Špacapan, Župnija Gorenje Polje 2001)*
Ker je bil eden od dveh zvonov počen, so  se leta 2001  vaščani   odločili za nakup dveh novih zvonov, ki jih je naslednje leto  v mesecu maju g. Rupnik Franc tudi blagoslovil.

Sv. mašo se v tej cerkvi obhaja vsaj dvakrat letno – na shod v mesecu maju ter zadnji dan v mesecu oktobru, pred praznikom Vseh svetih, ki je namenjena za žive in rajne vaščane. Zadnja leta pa še kakšna maša več, saj se vaščanke (vsaj toliko, kolikor jih je) poročajo v resnično »domači« cerkvi. Do danes pa se je tudi ohranil običaj, da se prav na praznik Vseh svetih  zvečer zberejo moški pri cerkvi in z zvonjenjem »pomagajo« dušam v vicah.  V pomoč sta jim pečeni kostanj in  novo vino