Cerkev sv. Mateja v Kamencah

 

Od Ložic skozi Goljevico pelje pot naprej do vasi Kamenca (570 m), ki je podružnica župnije Gorenje Polje. Malo pod vasjo, na levem razglednem griču, stoji cerkev svetega Matevža.
Prva cerkev na tem kraju je bila sezidana v drugi polovici 15. stoletja. Bila je v gotskem stilu. Nad vhodom v cerkev je letnica 1854, ki najbrž priča, da so takrat cerkev povečali. Med prvo svetovno vojno je bila cerkev porušena kot vse hiše v vasi. Ostal je le levi sprednji vogal cerkve. Šele leta 1934 je bila z vojno odškodnino obnovljena v prvotnem gotskem slogu.
Skozi, od prve cerkve ohranjen, gotsko zašiljen portal, vstopimo v pravokotno cerkveno ladjo, ki ima sedaj raven, ometan strop. Ladja ima v severni in južni steni po eno gotsko okno.
Sedanji oltar iz lesa je v gotskem stilu, narejen leta 1934. Na njem je kip svetega Mateja, ki ga je istega leta iz lipovega lesa naredil Rodolfo Demestre iz Gorice. Zavetnik je upodobljen kot evangelist s knjigo in peresom v roki in z angelom, ki je njegov simbol.
Nad vhodom v cerkev je dozidana zvončnica z dvema zvonovoma. Oglasita se ob shodu na prvo nedeljo v septembru. *(Vir: B.Špacapan, Župnija Gorenje Polje, izdal Župnijski urad Gorenje Polje , 2001)*