Sv. Ahac v Prilesju

Cerkev je bila zgrajena  v prvi polovici 15. stoletja, takrat je tudi vas Prilesje že stala.  Leži na prodnatem griču nad reko Sočo, ob stari cesti, ki je nekoč peljala v Goriška Brda.  Ob cerkvi stoji pokopališče, ki je nastalo leta 1911.

prilesje 2

Največja znamenitost cerkvice v Prilesju pa so freske v notranjosti, s katerimi je poslikan ves prezbiterij z obokom. Freske se nahajajo tudi v ladji in na južni strani lope.  Po freskah, v Prelesju, ki so nastale v šestdesetih  letih 15. stoletja je dobila ime cela smer  v  slovenskem srednjeveškem slikarstvu. Smer združuje spomenike na Gorenjskem in v Posočju. Zanjo se uveljavlja naziv suško- prileška skupina ( po krajih Suha na Gorenjskem in Prilesje na Primorskem).

prilesje 1

Slika s severne stene prezbiterija, kjer so naslikani trije apostoli: sv. Peter, sv. Pavel in sv. Jakob.

(Vir: šolarji OŠ in Jožica Tolič)