Na pokopališču na Gorenjem Polju stoji velik kamnit križ s Križanim, izklesan je iz enega kosa (pod Jezusovimi nogami sta prekrižani kosti z mrtvaško glavo, na vrhu pa je nad napisom INRI golob. To je domače kamnoseško delo iz druge polovice 19. stoletja.
Stari ljudje so pripovedovali, da se je neki gospodar v Anhovem zaobljubil, da bo v zahvalo za uslišano prošnjo postavil na pokopališču na Gorenjem Polju podobo Križanega.Kamnar (kamnosek) je primeren kamen za tako velik križ našel v potoku v Globnem. Nanj se je, po mojstrovem ukazu, ulegel njegov pomočnik, da je na kamen lahko narisal podobo. Pa tudi sicer mu je njegovo telo služilo kot model za Križanega Kristusa. Ko je bil križ sklesan, so ga deli na pladon (splav) in ga prek Soče pripeljali na desni breg pod Ložicami. Od tam pa so ga s posebnim vozom, ki so ga vlekli štirje konji, pripeljali na Gorenje Polje.
Pri postavitvi so poškodovali goloba, ki stoji nad Kristusovo glavo. Za nekatere je bilo to slabo znamenje, kar se je tudi zgodilo, saj se je križ nagnil proti vhodu.

Povedal Anton Lovišček, r. 1865, Anhovo 39 (Jakobčevi).

Zapisal Pavel Medvešček leta 1950.

 

Križ na pokopališču